ELMA music & productions create projects, shows and events

Linda Berving & harpist Pauline Burke Clason

ELMA music & productions presents a new project! Linda Berving in collaboration with the harpist Pauline Burke Clason. In the vocal/violin/harp- project there are two different repertoires. One consists mainly of Lindas own music, a melodic jazz-inspired epic sound. The second repertoire is classically based consisting of famous pieces with new arrangements.


Photo by Linnea Ranje

Testimonial (sv)

RECENSION AV MUSIKALISK MEDVERKAN ALLHELGONA-HELGEN


Vid Allhelgonahelgen 2021 genomfördes två Minnesgudstjänster i Älvkarleby kyrka och två Minnesgudstjänster i Skutskärs kyrka. Minnesgudstjänster vid Allhelgonahelgen är inriktad särskilt till människor som känner sorg och saknad efter en människa som avlidit under året. Vid Minnesgudstjänster så läser man upp namn på de avlidna och tänder ljus. Undertecknad leder de flesta begravningsgudstjänsterna och leder därför oftast församlingens Minnesgudstjänster vid Allhelgonahelgen och ser som målsättning att förmedla något av tröst, hopp och framtidstro vid dessa gudstjänster.
 Vid dessa Minnesgudstjänster 2021 medverkade Linda Berving med sång och fiol och Pauline Burke-Clason spelade harpa. Linda Berving hade ordnat goda musikaliska arrangemang av känd musik. Linda Berving medverkade även med en egen sång till vilken hon själv skapat musiken.

Deras medverkan med sång och musik medförde verkligen att målsättningen med Minnesgudstjänsterna, det vill säga en förmedling av tröst, hopp och framtidstro, verkligen förverkligades. Det var inte bara undertecknad som upplevde det så utan ett flertal gudstjänstdeltagare talade till mig efter gudstjänsterna och uttryckte då en verklig tacksamhet för gudstjänstens utformning och lyfte fram hur sång och musik hade berört dem på ett sätt som helt överensstämde med gudstjänstens målsättning. Några gudstjänstdeltagare hörde också av sig efter gudstjänsten genom telefonsamtal och brev och framförde tack till gudstjänstens utformning.
Utifrån min egen upplevelse, men ännu mer, genom de ord och tankar som gudstjänstdeltagare förmedlade till mig efter Minnesgudstjänsten, kan undertecknad varmt tacka Linda Berving och Pauline Burke-Clason för deras musikaliska insatser.
Undertecknad vill gärna samverka med dem vid andra tillfällen, men kan också gärna ställa upp som referens-person om någon annan vill höra talas om deras musikaliska förmåga.


Gävle 10/3 2022

Peter Hallgren Stjerndorff
Präst i Älvkarleby-Skutskär


Quartet Show 2014

Linda writes and produces her own show together with fellow musicians, artists and performers. In Linda Berving Quartet Show at the Theatre of Gävle Linda teamed up with the circus performer Anneli De Wahl, the graphic designer Anders Thyr (background projections) and the trumpet player Björn Atle Anfinsen.
The show got great reviews in Gefle Dagbland;
klick on the photo to read the whole article

"Mycket drivet presterade Linda melodier som en gång i tiden varit örhängen på fyrtio-femtiotalet med tillägg av fyra melodier av Linda och
Johan Hägglund"  (review from article in GD by Göran Olsson 2014)